शनिवार, १९ सप्टेंबर, २००९

(( ती - सहा ओळीत ))

मी आल्यावर तु पळतो का रे?
वासाने व्याकूळ होउन
सांग तू गुदमरतो का रे ?

टनांने वाढला देह काय करावे.
वजन कसे घटवावे कुणास पुसावे
मी पडल्यावर उचलशील कसा रे ?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: